Udruzenje  profesora  filozofije - Crna Gora
Association of philosophy teachers - Montenegro
Double-click to start typing

Montenegrinassociationofphilosophyteacherswebs.com

Click here to edit subtitle

Obavještavamo sve posjetioce sajta i članove Udruženja profesora filozofije, da je sajt Udruženja postavljen na novoj adresi www.mapt2012.me.

Sponzori Udruženja profesora filozofije u 2015, 2016 i 2017:

D.o.o Domen.me

Vlada Crne Gore

Ministarstvo nauke Crne Gore

Madalina i Janko Milosevic

Zavod za skolstvo Crne Gore

VOLI TRADE D.O.O.

Pomorski fakultet, Bar

Opština Podgorica

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Podgorica

Okov DOO 

Erste banka
Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible
Oops. An error occurred.
Click here to try again.

    Međunarodna filozofska olimpijada 

     

Međunarodna filozofska olimpijada (IPO) održava se pod patronatom najveće međunarodne asocijacije filozofskih udruženja (FISP), uz saradnju s UNESCO-ovim Odjeljenjem za humanističke nauke, filozofiju i etiku nauke i tehnologije.


Ciljevi Međunarodne filozofske olimpijade su:

- Promovisanje filozofskog obrazovanja u srednjim školama i buđenje interesovanja srednjoškolskih učenika za filozofiju.

- Doprinos razvoju radoznalosti, kreativnosti i kritičkog mišljenja kod učenika.

- Promocija filozofske refleksije naučnog, umjetničkog i društvenog života.

- Razvijanje sposobnosti etičkog promišljanja problema savremenog svijeta.

- Podsticanje intelektualne razmjene i učvršćivanje mogućnosti za lične kontakte između mladih ljudi iz različitih zemalja, promovisanje kulture mira.


UNESCO je jedan od dva glavna pokrovitelja Međunarodne filozofske olimpijade od 2000. godine, a od 2002. usvojen je  i Dan filozofije, kao jedan od događaja UNESCO-a. Godine 2005. UNESCO je usvojio Okvirnu strategiju za filozofiju, a filozofija je određena kao jezgro sektora UNESCO-a koji je nadležan za humanističke nauke, filozofiju i etiku nauke i tehnologije.

Filozofija je prepoznata kao najznačajniji oblik razvijanja kritičkog i nezavisnog mišljenja, a bez toga nema samostalnih individua niti istinskog demokratskog preobražaja u svijetu. 

Evo i linka za sajt UNESCO-a koji to potvrđuje:

UNESCO advocates the teaching of philosophy | United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/philosophy/philosophy-teaching/

Jedan od prvih dokumenata UNESCO-a vezanih za promociju filozofije donijet je još davne 1946. godine i već u njemu je naglašena uloga filozofije u razvoju ljudske solidarnosti.

Na Regionаlnom skupu visokog nivoа o nаstаvi filozofije zа Evropu i Sjevernu Ameriku održаnom u Milаnu od 14. do 16. februаrа 2011. godine, UNESCO je  preporučio zemljаmа člаnicаmа, svojim Nаcionаlnim komisijаmа, Evropskoj komisiji i nаstаvnicimа filozofije dа posebnu pаžnju posvete nаstаvi filozofije, kao i ulozi filozofije u nаstаvi drugih predmetа u osnovnom i srednjem obrazovanju.


Međunarodna olimpijada se organizuje svake godine u maju mjesecu, svaki put u drugoj zemlji. Sastoji se od pisanja filozofskog eseja na jednom od sljedećih jezika: francuski, njemački, engleski i španski. Učenici ne mogu pisati esej na maternjem jeziku. Eseji se pišu pod šifrom koja nije poznata do kraja takmičenja. Službeni jezik olimpijade je engleski.

 Iz jedne zemlje mogu učestvovati maksimalno dva učenika i dva profesora, čija je obaveza učešće u ocjenjivanju eseja u prva dva kruga ocjenjivanja koji su eliminatorni, u zavisnosti od broja bodova koje svaki esej dobije. Određeni broj eseja, obično četiri ili pet, pregleda grupa od četiri ili pet profesora. Eseji koji dobiju prosječnu ocjenu veću  od 7 poena idu u drugi krug ocjenjivanja. U drugom krugu preostali profesori su podjeljeni u parove i dobijaju po jedan esej na ocjenjivanje. Ocjena koju esej dobije u ovom krugu, sabira se sa ocjenama koje je već dobio. U treći krug obično idu eseji koji imaju prosječnu ocjenu veću od 7,5. U trećem krugu eseje ocjenjuju tri člana FISP-a, dva člana Internacionalnog komiteta (sačinjavaju ga profesori, predstavnici zemalja koje su ranije organizovale olimpijade) i jedan predstavnik UNESCO-a.

Međunarodna filozofska olimpijada, inače, u odnosu na neke druge olimpijade za srednjoškolce, dodjeljuje najmanji broj nagrada. Svrha ove olimpijade nijesu same nagrade, već unaprijeđivanje filozofske svijesti, internacionalno povezivanje učenika, buđenje i širenje tolerancije, stvaranje svijesti o potrebi za međukulturnim dijalogom i jačanje etičkih stavova.

Još jedna specifičnost ove olimpijade leži i u tome što, prema njenom statutu, same kvalifikacije na nacionalnom nivou treba da organizuje neko filozofsko udruženje nastavnika, samostalno, ili u saradnji sa državnim institucijama. Naime, jedan od važnijih ciljeva Međunarodne filozofske olimpijade je jačanje civilnog sektora i, posebno, filozofskih strukovnih udruženja - FISP je jedna od najvećih i najstarijih svjetskih nevladinih organizacija, a i sam IPO je međunarodna nevladina organizacija. Do sada su veoma uspješno sarađivali sa vladama i ministarstvima obrazovanja zemalja domaćina ovog takmičenja.


Udruzenje profesora filozofije je neprofitna organizacija, osnovana u aprilu 2012. sa sjedistem u Podgorici. Organizaciju sacinjavaju profesori i studenti filozofije, kao i ostali  zainteresovani za popularizaciju i unaprijedjenje nastave filozofije u Crnoj Gori.

Osnivaci Udruzenja su: Nebojsa Banovic, doktorand filozofije, Biljana Jovanovic, profesor filozofije i Jasminka Milosevic, profesor filozofije.

Vizija Udruzenja profesora filozofije: filozofija kao dio zivota u demokratski i etički uređenom društvu


Državne kvalifikacije za IPO


Takmičenje iz filozofije organizuje Udruženje profesora filozofije, uz saglasnost  Ministarstva prosvjete Crne Gore.

Pravo učešća imaju učenici svih srednjih škola koji imaju filozofiju kao obavezan predmet i dobro poznaju strani jezik na kome će pisati esej. Način izbora učenika na školskom nivou prepušten je školama i predmetnim profesorima. 

Takmičenju mogu pristupiti i učenici nižih razreda srednjih škola, ukoliko njihovi nastavnici procijene da imaju dovoljno znanja za takmičenje.


Takmičenje se sastoji iz dva dijela:


1. Pisanje filozofskog eseja na jednom od četiri jezika IPO – eliminatornog je karaktera. Samo autori četiri najbolje plasirana eseja idu u drugi krug takmičenja.

2. Usmeni razgovor1. Kriterijumi za  ocjenjivanje eseja:


1. Relevantnost teksta

Koliko dobro je kandidat razumio zahtjeve teme?

U kom obimu je kandidat napisao odgovarajući tekst, koji je usklađen sa temom?

U kom obimu je obezbjedio odgovarajuće primjere?  

Bodovi: 0 1 2 3 4

2. Filozofsko razumijevanje teme

U kom obimu kandidat pokazuje poznavanje filozofije, filozofskih učenja i sposobnost upotrebe filozofskih termina i argumenata? Bodovi: 0 1 2 3 4 5 6

3.Ubjedljivost i moć argumentacije

Koliko je snažan i suptilan postupak izvođenja argumenata? 0 1 2 3 4 5 6 7 8

4. Koherentnost

Da li je kandidat argumentaciju izveo na koherentan način? Da li su ideje i argumenti povezani na logičan i cjelovit način? 

Bodovi: 0 1 2 3 4 5 6 7 8

5. Originalnost

U kom obimu kandidat izražava relevantan lični odgovor? Kolika je snaga njegovog originalnog mišljenja izražena kroz način argumentacije, ali i zaključak. Bodovi: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Posebno naglašavamo da esej koji nije dobio veliki broj bodova prema 1. i 2. kriterijumu, ne može dobiti ni veliki broj bodova prema ostalim kriterijumima.


Maksimalan broj bodova koje kandidat može osvojiti u okviru ovog dijela takmičenja je 36. Konačna ocjena se donosi usaglašavanjem. Ukoliko je usaglašavanje nemoguće, 

uključuje se četvrti član komisije.

Komisiju za ocjenjivanje eseja sačinjavaju tri profesora koji ne predaju učenicima, učesnicima takmičenja.

Eseji se pišu pod šifrom, a članovi ocjenjivačke komisije nemaju nikakvog dodira sa učesnicima sve do usmenog dijela takmičenja. Teme za esej se biraju neposredno prije pisanja eseja, a učenicima ih saopštava volonter, član Udruženja. 

Kao i na Međunarodnoj filozofskoj olimpijadi, učenici mogu birati između više tema. Pisanje eseja traje dva sata.

Eseji se pišu na računarima, a dežuraju volonteri, članovi Udruženja.

Učenici imaju pravo koristiti jednojezičke rječnike, ali ne i dvojezičke – isto pravo imaju i učesnici na Međunarodnoj olimpijadi.


  

Kriterijum ocjenjivanja usmenog razgovora: 

1. Poznavanje filozofije, osnovnih filozofskih problema, disiplina, pravaca i učenja najznačajnijih mislilaca 

Bodovi: 0,  0.5  1

2. Izražavanje analitičkih i sintetičkih osobina kod izlaganja odgovora

Bodovi:  0,   0.5.  1

3. Kritički pristup zadatom pitanju Bodovi: 0,  0.5  1  1.5  2

4. Razvijena vještina dijaloga 

 Bodovi: 0,  0.5,  1,  1.5,  2

5. Originalnost u primjeni, tj. u povezivanju filozofskih problema s drugim duhovnim oblastima (religija, umjetnost, nauke) i svakodnevnim životom

Bodovi:  0, 0.5, 1, 1.5,  2,  2.5,  3


Maksimalan broj bodova koje kandidat može osvojiti u okviru ovog dijela takmičenja je 9. Ocjena se donosi usaglašavanjem. 

Komisiju za usmeni razgovor sačinjavaju pet profesora, predsjednik komisije, koordinator projekta Nacionalnog takmičenja i tri profesora, članovi Udruženja. Ukoliko bi se dogodilo da neko od članova komisije predaje učeniku koji se plasirao u finale, on nema pravo da postavlja pitanja.

Nakon usmenog dijela takmičenja, bodovi se sabiraju i određuje se rang lista. 

Ocjene s oba dijela takmičenja se sabiraju i to predstavlja konačnu ocjenu. Ukoliko dva kandidata imaju isti broj bodova, oni zauzimaju isto mjesto, a kandidat koji je na bodovnoj listi ispod njih ide dva mjesta iza njih. 

Bodovna lista i svi eseji sa takmičenja biće proslijeđeni školama čiji su učenici učestvovali na takmičenju. 

Dvoje prvoplasiranih učenika predstavljaće Crnu Goru na Međunarodnoj filozofskoj olimpijadi. Ukoliko je neko od njih spriječen da učestvuje u daljem takmičenju, na njegovo mjesto dolazi trećeplasirani učenik, i tako redom.

Ukoliko dva učenika imaju isti broj bodova i dijele isto mjesto, poziva se novi član komisije da još jednom pregleda eseje tih učenika i da donese konačnu odluku o njihovom plasmanu.